Legemiddelvisning

Diovan - 320 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Diovan
Virkestoff: Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 320 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA03
Varenummer: 025444

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 05-3646
MT-dato: 19.03.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 239.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.80
Trinnpris: 341.80
Refusjonspris: 341.80