Legemiddelvisning

Xeljanz - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xeljanz
Virkestoff: Tofacitinibsitrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA29
Varenummer: 591405
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/17/1178/003
MT-dato: 22.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7003.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 8965.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -