Legemiddelvisning

Zurampic - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zurampic
Virkestoff: Lesinurad
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M04AB05
Varenummer: 095702
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1080/003
MT-dato: 18.02.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 279.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 392.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -