Legemiddelvisning

Cibinqo - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cibinqo
Virkestoff: Abrocitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: D11AH08
Varenummer: 425343
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG
MT-nummer: EU/1/21/1593/004
MT-dato: 09.12.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10632.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 13592.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -