Legemiddelvisning

Rezolsta - 800 mg / 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rezolsta
Virkestoff: Darunaviretanolat / Kobicistat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 800 mg / 150 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR14
Varenummer: 141015

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/14/967/001
MT-dato: 19.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4169.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 5352.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -