Legemiddelvisning

Pravachol - 40 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pravachol
Virkestoff: Pravastatin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA03
Varenummer: 567719

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb AB
MT-nummer: 1996-01116
MT-dato: 06.03.1997
MT avregistrert dato: 31.07.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 504.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 679.70
Trinnpris: 214.30
Refusjonspris: 214.30