Legemiddelvisning

Pravachol - 40 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Pravachol
Virkestoff: Pravastatinnatrium
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 40 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Bristol-Myers Squibb AB
MT-nummer: 1996-01116
MT-dato: 06.03.1997
MT avregistrert dato: 31.07.2019