Legemiddelvisning

Nubeqa - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nubeqa
Virkestoff: Darolutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02BB06
Varenummer: 063426
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/20/1432/001
MT-dato: 27.03.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 36549.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 46636.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -