Legemiddelvisning

Bosulif - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bosulif
Virkestoff: Bosutinibmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EA04
Varenummer: 492377

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/13/818/003
MT-dato: 27.03.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 32778.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 41828.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -