Legemiddelvisning

Cetirizin Mylan - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cetirizin Mylan
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 008850

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 2001-03404
MT-dato: 12.09.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 299.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 418.30
Trinnpris: 74.60
Refusjonspris: 74.60