Legemiddelvisning

Triumeq

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Triumeq
Virkestoff: Dolutegravirnatrium / Abakavirsulfat / Lamivudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 600 mg / 300 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR13
Varenummer: 569257

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/14/940/001
MT-dato: 01.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8425.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 10778.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -