Legemiddelvisning

Vemlidy - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vemlidy
Virkestoff: Tenofoviralafenamidfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF13
Varenummer: 069912
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/16/1154/001
MT-dato: 09.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3840.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 4932.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -