Legemiddelvisning

Almogran - 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Almogran
Virkestoff: Almotriptanmalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 9 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC05
Varenummer: 094122

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Almirall, S.A.
MT-nummer: 00-1969
MT-dato: 12.09.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 302.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 421.30
Trinnpris: 286.50
Refusjonspris: 286.50