Legemiddelvisning

Co-Renitec - 20 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Co-Renitec
Virkestoff: Enalaprilmaleat / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 20 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09BA02
Varenummer: 500039

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Ungarn
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11237
MT-dato: 30.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 149.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 227.10
Trinnpris: 221.90
Refusjonspris: 221.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Enalapril Comp ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Renitec Comp (Merck Sharp & Dohme B.V.)