Legemiddelvisning

Lenalidomide Mylan - 10 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lenalidomide Mylan
Virkestoff: Lenalidomid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AX04
Varenummer: 028702

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/20/1490/009
MT-dato: 18.12.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 43869.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 55970.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -