Legemiddelvisning

Lenalidomide Sandoz - 10 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lenalidomide Sandoz
Virkestoff: Lenalidomid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AX04
Varenummer: 047989

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 17-11784
MT-dato: 24.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 43869.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 55970.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Byttbare legemidler

Lenalidomid Zentiva (Zentiva k.s.)

Lenalidomide Mylan (Mylan Ireland Limited)

Revlimid (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1))