Legemiddelvisning

Diovan Comp - 160 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Diovan Comp
Virkestoff: Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 160 mg / 12.5 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA03
Varenummer: 022708

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 2001-10079
MT-dato: 25.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 432.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 588.00
Trinnpris: 279.20
Refusjonspris: 279.20