Legemiddelvisning

Diovan Comp - 160 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Diovan Comp
Virkestoff: Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 160 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA03
Varenummer: 459649

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 05-3841
MT-dato: 31.01.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 432.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 588.00
Trinnpris: 279.20
Refusjonspris: 279.20