Legemiddelvisning

Zocor - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zocor
Virkestoff: Simvastatin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA01
Varenummer: 382531

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1994-03357
MT-dato: 28.06.1995

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 430.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 584.60
Trinnpris: 94.30
Refusjonspris: 94.30