Legemiddelvisning

Glivec - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Glivec
Virkestoff: Imatinibmesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE01
Varenummer: 013982

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/01/198/010
MT-dato: 05.01.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12207.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 15600.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -