Legemiddelvisning

Viagra - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Viagra
Virkestoff: Sildenafilsitrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE03
Varenummer: 520338

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 08.11.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: EU/1/98/077/008
MT-dato: 11.12.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 730.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 968.00
Trinnpris: 318.10
Refusjonspris: -