Legemiddelvisning

Rapamune - 1 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rapamune
Virkestoff: Sirolimus
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA10
Varenummer: 003353

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/01/171/008
MT-dato: 20.06.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3244.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 4172.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -