Legemiddelvisning

Vizimpro - 45 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vizimpro
Virkestoff: Dakomitinibmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 45 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EB07
Varenummer: 526351
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG
MT-nummer: EU/1/19/1354/003
MT-dato: 02.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26515.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 33842.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -