Legemiddelvisning

Bosulif - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bosulif
Virkestoff: Bosutinibmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE14
Varenummer: 558417
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/13/818/006
MT-dato: 27.03.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 32232.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 41132.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -