Legemiddelvisning

Norvir - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Norvir
Virkestoff: Ritonavir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AE03
Varenummer: 088737

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/96/016/005
MT-dato: 25.01.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 268.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 379.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -