Legemiddelvisning

Buccolam - 7.5 mg

Munnvann, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Buccolam
Virkestoff: Midazolamhydroklorid
Legemiddelform: Munnvann, oppløsning
Styrke: 7.5 mg
Pakning: Oralsprøyte 4x1.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05CD08
Varenummer: 491660

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Shire Services BVBA
MT-nummer: EU/1/11/709/003
MT-dato: 05.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 847.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 1140.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1140.50