Legemiddelvisning

Jentadueto - 2.5 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jentadueto
Virkestoff: Linagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD11
Varenummer: 065662

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2013
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/12/780/006
MT-dato: 20.07.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 336.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 464.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 464.80