Legemiddelvisning

Trizivir

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trizivir
Virkestoff: Abakavirsulfat / Lamivudin / Zidovudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg / 150 mg / 300 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR04
Varenummer: 094801

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/00/156/004
MT-dato: 12.05.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4890.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 6271.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -