Legemiddelvisning

Sendoxan - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sendoxan
Virkestoff: Syklofosfamidmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AA01
Varenummer: 383906

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxter Medical AB
MT-nummer: 0000-03862
MT-dato: 05.06.1959

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 169.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 252.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -