Legemiddelvisning

Zocor - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zocor
Virkestoff: Simvastatin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA01
Varenummer: 003805

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 06.01.2011
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 12-9008
MT-dato: 21.08.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 430.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 584.60
Trinnpris: 94.30
Refusjonspris: 94.30