Legemiddelvisning

Zypadhera - 210 mg

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zypadhera
Virkestoff: Olanzapinpamoatmonohydrat
Legemiddelform: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 210 mg
Pakning: 1 sett
Hetteglass 210 mg
Hetteglass 3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH03
Varenummer: 027976

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/08/479/001
MT-dato: 19.11.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1307.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 1703.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1703.30