Legemiddelvisning

Exjade - 180 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Exjade
Virkestoff: Deferasiroks
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 180 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V03AC03
Varenummer: 084182

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/06/356/015
MT-dato: 28.08.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9968.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 12746.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -