Legemiddelvisning

Inspra - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Inspra
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 110962

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11690
MT-dato: 25.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1537.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 1996.80
Trinnpris: 840.10
Refusjonspris: 840.10