Legemiddelvisning

CellCept - 250 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CellCept
Virkestoff: Mykofenolatmofetil
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA06
Varenummer: 108829

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 19.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/96/005/001
MT-dato: 11.10.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 321.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 445.80
Trinnpris: 445.80
Refusjonspris: 445.80