Legemiddelvisning

Valaciclovir Sandoz - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Valaciclovir Sandoz
Virkestoff: Valaciklovirhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AB11
Varenummer: 177685

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 08-6366
MT-dato: 06.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 291.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 408.30
Trinnpris: 322.30
Refusjonspris: 322.30