Legemiddelvisning

Xultophy - 100 E/ ml / 3.6 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xultophy
Virkestoff: Insulin degludek / Liraglutid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 100 E/ ml / 3.6 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 3x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10AE56
Varenummer: 112921

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S (2)
MT-nummer: EU/1/14/947/002
MT-dato: 18.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1124.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 1477.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1477.50