Legemiddelvisning

Viramune - 200 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Viramune
Virkestoff: Nevirapin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AG01
Varenummer: 133551

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/055/004
MT-dato: 07.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 545.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -