Legemiddelvisning

Zomig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 435610

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 22.06.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: 04-2978
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 442.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 600.70
Trinnpris: 331.70
Refusjonspris: 331.70