Legemiddelvisning

Kaletra - 200 mg / 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kaletra
Virkestoff: Lopinavir / Ritonavir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 50 mg
Pakning: Flaske 120 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR10
Varenummer: 424996

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Ltd.
MT-nummer: EU/1/01/172/004
MT-dato: 27.06.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3157.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 4061.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -