Legemiddelvisning

Lixiana - 15 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lixiana
Virkestoff: Edoksabantosilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF03
Varenummer: 056500

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: EU/1/15/993/001
MT-dato: 19.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 185.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 272.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 272.90