Legemiddelvisning

Xarelto - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xarelto
Virkestoff: Rivaroksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF01
Varenummer: 178223

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/08/472/008
MT-dato: 30.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1923.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 2488.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2488.40