Legemiddelvisning

Xarelto - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xarelto
Virkestoff: Rivaroksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF01
Varenummer: 178223
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/08/472/008
MT-dato: 30.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1906.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 2466.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2466.80

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer