Legemiddelvisning

Desirett - 75 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Desirett
Virkestoff: Desogestrel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mikrog
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AC09
Varenummer: 414695

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Exeltis Healthcare S.L. (1)
MT-nummer: 18-12263
MT-dato: 09.01.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 126.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 198.00
Trinnpris: 118.50
Refusjonspris: -