Legemiddelvisning

Cerazette - 75 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cerazette
Virkestoff: Desogestrel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mikrog
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AC09
Varenummer: 518332

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 2002-01079
MT-dato: 05.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 126.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 198.00
Trinnpris: 118.50
Refusjonspris: -