Legemiddelvisning

Pradaxa - 110 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pradaxa
Virkestoff: Dabigatraneteksilat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 110 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AE07
Varenummer: 115364

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/08/442/007
MT-dato: 18.03.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 574.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 768.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 768.40