Legemiddelvisning

Cozaar - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cozaar
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 124564

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Portugal
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-10039
MT-dato: 30.06.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 346.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 477.90
Trinnpris: 147.80
Refusjonspris: 147.80