Legemiddelvisning

Losartan Krka - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan Krka
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 094023

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 06-4605
MT-dato: 15.05.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 346.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 477.90
Trinnpris: 147.80
Refusjonspris: 147.80