Legemiddelvisning

Aricept - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 50x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 454702

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 1996-03401
MT-dato: 19.03.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 547.83
Maksimal utsalgspris for apotek: 734.70
Trinnpris: 487.60
Refusjonspris: 487.60