Legemiddelvisning

Inspra - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Inspra
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 067139

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Ungarn
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 19-13172
MT-dato: 17.03.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1645.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 2134.80
Trinnpris: 896.60
Refusjonspris: 896.60