Legemiddelvisning

Pradaxa - 110 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pradaxa
Virkestoff: Dabigatraneteksilatmesilat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 110 mg
Pakning: 3 multippel
Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AE07
Varenummer: 161048

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/08/442/014
MT-dato: 01.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1726.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 2238.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2238.00