Legemiddelvisning

Rekambys - 900 mg

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rekambys
Virkestoff: Rilpivirin
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 900 mg
Pakning: Hetteglass 900 mg
Kanyle 1 stk
Adapter 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AG05
Varenummer: 139539
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/20/1482/002
MT-dato: 17.12.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5527.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 7118.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -